Behandlinger


Vitalkraften, vores livskraft, behøver bevægelse for at være i balance. Således bevares eller gendannes sundhed.

Balance er en dynamisk tilstand, hvor der er bevægelse, rytmer og vekselvirkning.

Helt fysisk, hvis vi står fuldstændig stille på ét ben – så vælter vi…
Der skal små justerende bevægelser til for at holde balancen. – sådan er det også med resten.

Jeg arbejder med at skabe bevidsthed og at stimulere dine selvhelbredende kræfter på en naturlig måde, for at skabe trivsel, så du kan være den bedste udgave af dig selv.

En konsultation starter med en samtale om det som du ønsker hjælp til.
Jeg spørger ind og bruger min empatiske lytten og intuition med fokus på dig. Jeg har en særlig evne til at sanse ubalancer i dig både fysisk og følelsesmæssigt, opfange beskeder, finde ressourcer og løsninger.

Jeg har særlig god erfaring i at arbede med psykiske, følelsesmæssige og sjælelige udfordringer.

Jeg har specialiseret mig i sansebearbejdning af de basale fysiske sansninger samt de ikke fysiske sansninger.
Største delen af disse sansninger foregår ubevidst i nervesystemet. Jeg kan hjælpe med at få bevidsthed om sansebearbejdningen og derved skabe forståelse for adfærds- og reaktionsmønstre, hvorved der er mulighed for at skabe ændringer, der giver en bedre livskvalitet.

Læs mere om mine uddannelser under om DeViva.

Jeg arbejder under tavshedspligt og har journalpligt. Min journal er ikke offentlig tilgængelig, kun for dig, såfremt du ønsker agtindsigt.

Se min blog