Bachs blomsterremedierBachs behandling foregår med Bachs blomsterremedier der indtages som dråber. Den engelske læge og homøopat Dr. Edward Bach grundlage behandlingsformen i 1930’erne.
Han mente at årsagen til sygdom og ubehag skal findes i en konflikt mellem personligheden og sjælen. Når der er konflikt mellem det vi er her for og vores tanker, følelser og handlinger i hverdagen.

Bachs blomsterremedier fungerer ved at vende negative tanker og følelser, til at få den positive side frem, for derigennem at skabe sundhed og velvære. På den måde kan svære og negative situationer bruges til at finde den positive kvalitet frem og at livsvejen giver mening.

Dr. Bach grupperede remedierne ud fra 7 grundfølelser. Disse grundfølelser er inddelt i undergrupper, således at deri alt er 38 remedier.
Bachsblomsterremedier brochure
Klik her og læs mere om Bachs blomsterremedier (materiale udgivet af Mezina)

Behandlingen starter med en samtale, hvor der findes frem til de følelser og tanker der er svære. Derefter udvælges hvilke blomsterremedier der er passende og disse blandes i en behandlingsflaske, sammensat præcis til dig.

Jeg har flere års erfaring med Bachs blomsterremedier og oplever dem som særdeles effektfulde. Selve samtalen kan have en dyb healende virkning, idet at der opstår indsigter i livsformål og at der belyses positive aspekter, af noget som har givet anledning til eksempelvis angst, tyngde og smerte.
De har en hurtig og meget effektiv virkning på børn og kan også bruges til dyr, hvor der også ses en god effekt.

Se min blog