Holistisk analyse


Ud fra det du ønsker hjælp til, din historie (anamnese) og hvad du har med dig i forhold til oplevelser, belastninger, sygdom, arvelige anlæg og generelt oplevelser som har mærket dig.

Alt efter hvad du ønsker hjælp til, tager analysen udgangspunkt i det. Dette med forståelse for sammenhæng i hele dit væsen.

Holistisk analyse baserer primært på heilpraktiker kundskaber, men de andre kundskaber jeg kan anvendes selvfølgelig også.
Analyse af din fysik ud fra menneskekundskab, som analyserer dine kropstræk. Meget kan aflæses i hele kroppen, ansigtet, hænder, fødder, øre og ikke mindst øjet (iris), det farvede i øjet.

Den holistiske analyse viser styrker og svagheder, hvordan sammenhængen er med fysiske, psykiske, sjælelige og adfærdsmæssige træk.

Selv om at vi er alle skabt ud fra nogle grundlæggende naturlove, hvor vi i princippet er ret ens, så er der ikke to mennesker som er ens. Derfor må hver enkelt analyseres unikt ud fra hvem lige præcis du er. Hvad du har af gaver og opgaver.

Der undersøges og spørges ind for at få dybere viden om din generelle trivsel, kroppens tilstand, herunder de indre organer, tankemønstre, følelser og livshændelser.

Se min blog