Sensorisk profil top5

Ved at kende din Sensoriske Profil får du forståelse for hvordan du trives bedst ud fra dit nervesystem.

Det sensoriske nervesystem er i konstant brug ved at opfatte og bearbejde sansninger fra dine omgivelser og inde fra din krop. Dette foregår primært ubevidst. Det er dit sensoriske nervesystem som er dit kompas og gør dig i stand til at agere i verden. Vi bruger alle vores sanser, men vi gør det på forskellig vis. Dermed får vi forskellige profiler. Hvordan ser din ud og hvordan bruger du det mest optimalt i din hverdag?

Gennem bevidsthed og øget forståelse for hvordan du fungerer bedst, forebygges stress og din trivsel øges. Du bliver i stand til at undgå det som påvirker dig på en belastende måde og bruge dine ressourcer mere bevidst. 

Sensorisk Profil kan laves til både børn, unge og voksne. Profilen er alders inddelt og kan derfor laves helt fra et par dage efter fødslen.
Ved at kende dit barns profil får du forståelse for barnet på en helt ny måde og kan støtte barnet på den mest hensigtsmæssige måde, det være sig hjemme og i skolen. Da vi ofte har forskellige profiler alt efter aktivitet og omgivelser, kan der laves en profil specifikt i forhold til skole og indlæring.

Ofte vælger vi en partner der er modsat en selv, det gør sig også gældende på med hendsyn til Sensorisk Profil. I stedet for at blive irriteret over forskellene og modarbejde det, kan I få bevidsthed om hvordan I udnytter jeres forskelle til fordel til jer begge.

I forhold til vores arbejdssituation er det meget relevant at kende sin sensoriske profil, for at opnå den bedste trivsel, arbejdsglæde og effektivitet. Hvilken type arbejde egner du dig bedst til? Hvilke omgivelser trives du bedst i? Er du mest til alenearbejde eller teams? Hvordan sammensættes teams bedst? Forebyg stress eller kom godt tilbage efter en stresset periode, med konkrete redskaber der bygger på din sensoriske profil.

Sensorisk Profil laves ved at der besvares et spørgeskema, ved børn er det børnenes voksne omsorgspersoner eller lærer / pædagog der besvarer spørgsmålene.

Jeg kan udføre alle profiler:

  • Sensory profile2 infant / todler og Sensory profile supplement til 0-6 måneder, 7-36 måneder og 3-14 år.
  • Short Sensory Profile 3-10 år. Til sceening der giver et enkelt overblik.
  • Sensory Profile2 School companion 3-14 år. Besvares af lærer eller pædagog med fokus på barnet i skole og institutionssituationer.
  • Sensory Profile adolescent / adult 11 år og op.

Sensorisk Profil er udviklet af to amerikanske ergoterapeuter og hedder derfor Sensory Profile. 
Det kræver en autorisation son ergoterapeut, fysioterapeut eller psykolog at kunne købe testmaterialet, for at udføre en Sensorisk Profil.
Profilen har gennem flere år været testet og valideret, også i Danmark.


Se min blog