Sansninger igennem livet – livet igennem

Vi sanser alle, livet igennem og det er igennem vores sanser at vi interagerer med livet. Vi har brug for vores fysiske sanser, for at vi kan mærke os selv, inde fra og i forhold til omverden. Vi har konstant brug for at få disse sensoriske beskeder, for at kunne udføre det mest basale til det mest komplekse. Holde balancen, se, lytte, berøre, bevæge os og i det hele taget at udføre aktiviteter og ikke mindst at sanse livet med alt hvad det rummer.

De basale fysiske sanser er: syn, hørelse, duft, smag, balance, berøring, fornemmelser for kropsstillinger (eksempelvis at mærke om armen er bøjet og stakt) samt fornemmelser fra indre organer i kroppen (hjerte, lunger, fordøjelse).
Vi bruger konstant vores sanser ubevidst uden at tænke over det, men vi kan sagtens skærpe vores sanser bevidst.

Når vi beskriver noget for hinanden, bruger vi sensoriske fornemmelser til at beskrive oplevelsen, så den anden kan begribe og med sanselig indlevelse, forstå det der fortælles om.

Jeg fik gåsehud af musikken…
Det løb mig koldt ned af ryggen…
knasende sprød…
Silke blød…
Sus i maven…
Mit hjerte hamrede af sted…
Hårrejsende…
Sød som sukker…
Sur som citron…
Klistret…
Svimlende…
Blændende…
Kold som is…
Tung som en sten…
Let som en fjer…

Sanseintegration, kaldes det der sker, når sansninger i en situation giver mening og dermed læres. Det lærte integreres i kroppen, der husker denne sensoriske oplevelse ubevidst, på godt og ondt. Når sansninger er integreret, gør det os i stand til at modtage, bearbejde og organisere sansninger, så vi kan reagere hensigtsmæssigt på den situation vi er i.

Vi oplever og bruger alle sanseintegration og kommer alle igennem en sansemotorisk udvikling og læring, der eksempelvis gør at vi kan gå og ikke skal tænke over hvordan man gør.

Vi sanser forskelligt og har forskellige præferencer og ressourcer. Nogle er for eksempel meget fysisk aktive, mens andre er mere rolige og observerende, mange er begge dele men på forskellige måder. En måde at få mere bevidsthed og et nuanceret billede af disse kvaliteter er med en Sensorisk Profil. Den viser hvordan et menneske er sammensat i forhold til diverse sensoriske præferencer og ressourcer, men ligeledes også hvad en person måske bør undgå. Mange mennesker har modsatrettede behov og skal så finde ud af at balancere mellem af få tilgodeset begge behov over en given tid. Denne viden har i praksis vist sig at give en stor værdi, da det hjælper mennesker til at fåstå en negativ adfærd og få en bedre trivsel.

Man kan få for meget af nogle sanseindtryk og blive overstimuleret, hvilket ofte medfører en stress reaktion og følelsesmæssige udbrud. Man kan også få for lidt af nogle sanseindtryk og dermed blive understimuleret, dette medfører at der kan opstå uheldige og farlige situationer eller at livet bare føles for kedeligt.
Det er et spørgsmål om hvilken type af sansning det er og hvor meget det er i styrke og over tid. Om vi trives og har en god livskvalitet, er afhængig af om der er det rette match mellem vores præferencer og behov samt de aktiviteter og omgivelser vi er i.

Jeg syntes at vores sanser er meget fascinerende. Det er så basalt, at det ofte tages for givet og overses som en vigtig del af livet. Jeg beskæftiger mig med mange aspekter af menneskets trivsel og samspil med livet.

Jeg mener for at være et menneske i trivsel og balance, så er det vigtigt at integrere mange forskellige aspekter af livet. For når der er integration – så hænger tingene sammen og fungerer som en helhed.

Jeg har i en del år specialiseret mig i sansebearbejdning og noget af det jeg holder så meget af, er at undervise i det. Det er en glæde at dele viden og mærke andre menneskers interesse, vel vidende at denne viden gør en forskel i praksis. For noget vi alle gør konstant og som er så basalt, har en stor betydning for alt andet vi gør i vores liv.

Som sagt bruger vi meget vores sanser til at beskrive noget for hinanden. Vi bruger også andre termer, som beskriver andre former for sanser:
At have sans for noget, at have humoristisk sans, musisk sans, sans for farver, at have kunstnerisk sans.

De subtile sanser, at sanse noget der ikke er fysisk. Det er et meget mere uhåndgribeligt område. Men faktum er at vi alle kan sanse følelser, det er et eksempel på noget mere subtilt end de fysiske sansninger. Det er individuelt, lige som de andre sanser, hvor meget vi mærker det og hvor meget det påvirker os.
Der er også sansninger så som at kunne sanse engle eller andre ikke fysiske energier. Nogen tror ikke på den slags, men bare fordi at de ikke selv kan mærke det, er det ikke det samme som at det ikke findes.

Vi har brug for at lytte til vores sanser, hvad har vi brug for mere eller mindre af og hvad gør os lykkelige?
Husk at det er gennem de fysiske sanser at vi mærker den fysiske verden. Så når vi nu er her, hvorfor så ikke være her fuldt ud og virkelig få appetit på livet, lige her og nu?!
Om det så er at være i fuldkommen ro, at være i vild bevægelse, at eller at prøve noget du aldrig har prøvet før.

Mærk efter, lyt til dig selv og gå på sanselig opdagelse.

Solveig Maria Radut

Se min blog