SpecialkompetencerJeg har flere uddannelser, kurser og kompetencer som understøtter og forstærker hinanden.
Jeg er uddannet ergoterapeut, heilpraktiker, bachterapeut og healer. Klik her for at læse om mine uddannelser og mit CV.
Det er brede og holistiske uddannelser og jeg fremhæver her de områder, hvor jeg har specialiseret mig og har særlige kompetencer.

Områder jeg har specialiseret mig i:
Nervesystemet, herunder det sensoriske nervesystem.
– Sanserne er det der gør os i stand til at opfatte og interagere med livet. Vores nervesystem og hormoner er bindeled mellem fysisk krop og tanker og følelser.

Stabilisering og balancering af nervesystemet.

Belastnings- og sygdomsforståelse – hvad fortæller kroppen, følelserne, sindet og sjælen dig.

Forståelsen for sammenhænge i et menneskes organisme og væsen.

Forløsning af følelser der er svære at rumme og bearbejde.
Forløsning af tankemønstre og begrænsende overbevisninger.

Relationen mellem sjælsgnisten og livsgnisten i mennesket og hvordan det påvirker følelser, tanker, krop og adfærd.

Jeg holder meget af at undervise og holde foredrag og har mange års erfaring i det.

Undersøgelses- og analyseredskaber:
Holistisk analyse – hvor jeg arbejder med afklarende spørgsmål, fysisk analyse, menneskekundskab, klarsyn og klarsansning.
Undersøgelse af sansebearbejdning med evidensbaserede redskaber.

Behandlinger:
Samtaler og rådgivning
Healing
Homøopati
Bachsblomsterremedier
Sansestimulering og sanseintegration


Jeg arbejder med fokus på at hjælpe dig med at være den bedste udgave af dig selv.
Det gør jeg ved at tilbyde hjælp til selvhjælp, så du kan være i balance og stimulere de selvheldbredende kræfter som er i dig.

At være den bedste udgave af sig selv er både et mål og en proces.
Det handler ikke om at være “perfekt”, ej heller om at være styret af ydre krav.
Det handler om at du værdsætter dig selv præcis som du er og arbejder på at udfolde dit potentiale og dine gaver.
Den enkeltes potentiale og særlige kvalifikationer, er ofte meget større end det den enkelte er vidende om.


Jeg arbejder ud fra den tilgang, at du er eksperten i at være dig og du er unik.
Med det udgangspunkt, møder jeg dig der hvor du er og yder hjælp til selvhjælp.
Fordi at vi er os selv nærmest, har vi alle blinde pletter eller mangler viden om årsagen til et problem og hvordan det kan løses.
Jeg kan hjælpe dig med indsigter og redskaber til at løse et problem og få ressourcerne frem.
Jeg stiler mig til rådighed som talerør og kanal, for at få det frem som du har brug for.


Nogle citater som er toneangivende for mit menneskesyn og min måde at arbejde på:

“Livet er som at cykle. For at holde balancen skal du blive ved med at være i bevægelse” Albert Einstein

“Hemmelighedn ved livet er balance og mangel på balance, ædelægger livet.” Hazrat Inyat Kahn

“Sundhed afhænger af om vi er i harmoni med vores sjæl.” Edward Bach

“Smerterne du føler er beskeder. Lyt til dem.” Rumi

“Det øjeblik du forandrer din perception, er det øjeblik du forandrer kemien i din krop.” Bruce H. Lipton

“For i sandhed at kende verden, se dybt ind i dig selv; for i sandhed at kende dig selv, hav sand interesse i verden.” Rudolf Steiner

“Se dybt ind i naturen og du forstår alting bedre.” Albert Einstein

“Lad din mad være din medicin og din medicin være din mad.” Hippokrates

“En sensorisk tilgang til mindfulness:
Jeg omfavner mine sensoriske mønstre som den jeg er.
Jeg observerer hvordan mine sensoriske mønstre bidrager til mine oplevelser.
Jeg baserer mine beslutninger ud fra opmærksomheden på mine sensoriske behov.” Winnie Dunn, skaberen af Sensory Profile

“Lige som der i kroppen udvikles øjne og ører som sanseorganer til kropslig perception, således udvikler et menneske organer til perception af sjæl og spiritualitet, gennem hvilke sjælelige og spirituelle billeder og ord er åbne for det menneske. For de der ikke bruger disse højere sanser, er verden mørk og stille, lige som den kropslige verden er mørk og stille for et menneske uden syns- og høresans.” Rudolf Steiner


Se min blog