BørnJeg kan hjælpe på mange områder omkring dit barns livskvalitet, sundhed, trivsel, leg, sansemotorik og generelt stimulere dit barns udvikling positivt.

Alle de behandlinger jeg tilbyder, tilbydes også til børn, tilpasset netop det enkelte barn.

Konsultationer der vedrører undersøgelsesredskaber besvaret af barnets forældre, Bachs blomsterremedier og heling, foretages med barnets forældre uden at barnet er med.
Healng kan foregå som fjernhealing, efter aftale med forældrene og hvor barnet gør sine vanlige gøremål eller sover.

I de første af barnets leveår, er den motoriske udvikling enorm. Barnet har brug for mange sanseindtryk, herunder bevægelse for at sanse sig selv og omverden, hvilket er altafgørende for læring og udvikling.

Sanseintegration: Sanseintegration er er nervesystemets evne til konstant at modtage, koordinere, bearbejde og reagere på sanseindtryk. Det baserer på en ergoterapeutisk teori.
Jeg kan undersøge og behandle barnets sansebearbejdning og sanseintegration.
Jeg hjælper barnet med at blive forstået af omverden og omverden med at forstå barnet. Når der er indbyrdes forståelse, opstår der færre konflikter og der er plads til mere glæde, leg og udvikling.

Sanseintegratinsvanskeligheder viser sig i barnets adfærd og motorik og kan undersøges med Sensorisk profil (Sensory Profile) og Sensory Processing Measure (SPM), består af spørgeskemaer til forældre, pædagoger, lærere samt undersøgelse af barnet i leg.
  Nedenstående punkter kan være eksempler på udfordringer med bearbejdning af sansestimuli:
 • Forsinket i sin udvikling
 • Trivsels og adfærds vanskeligheder
 • Emotionelle vanskeligheder
 • Meget aktiv og har svært ved at sidde stille
 • passiv og ser mest på de andres leg
 • Svært ved at holde balancen, svimmel, højdeskræk
 • Generes af berøring, tøj, tandbørstning og hårvask
 • Generes af lyde, lys eller lugte
 • Søvnproblemer
 • Indlæringsvanskeligheder

Se min blog