Integration til et liv i balance

top2

Integration er at samle, skabe sammenhæng og forankre. Der hvor hele ens væsen er integreret på alle plan, er der balance. Når der er balance, kan livsenergien flyde frit.
Det er her vi oplever livsglæde, sundhed, mening med livet og der hvor de selvhelbredende kræfter vi har i os, kan virke fuldt ud.

Der hvor der er ubalance, flyder livsenergien ikke. Ubalance kan ogsa beskrives som at være ”ved siden af sig selv” eller ikke integreret. Forskellige traumer er blokader og dermed er der ikke integration pa alle plan. Traumer eller blokader kan være fysisk f.eks. rygskade eller tandskade. Det kan være følelsesmæssigt f.eks. ikke at fole sig elsket. En psykisk blokade f.eks. en begrænsende overbevisning om at man ikke er god nok. Jeg kan hjælpe med at bevidstgøre og behandle en blokade og på den måde opløses blokaden og integration sker.

Der hvor der er stilstand – flyder livsenergien ikke. Det giver ophobninger på alle plan og kan vise sig som fysisk smerte, nedsat iltning, nedsat afgiftning, nedsat optagelse af næringsstoffer, stress, sovnløshed, træthed, tristhed, frustration, vrede, ensomhed, føle sig fremmet i verden, manglende selvtillid og selvværd, vanskelige kærlighedsforhold til sig selv og andre, manglende mening med livet. En fastlåst stilstand, skal ikke forvæksles med ro og hvile, der er opbyggende, regenererende og nærende.

En del af livet er, at vi alle på et tidspunkt i vores liv mærker et eller flere af disse omrader. Nogle gange i kortere perioder, nogle gange som mønstre der gentager sig, andre som tilstande over en længere perioder. I disse tilstande ligger et budskab fra det ubevidste, en gave i opgaven et potentiale for udvikling. Nar man har følt ubehag, så har man gjort sig en erfaring om hvad der ikke ønskes og det er en af vejene til at finde det der ønskes. Nøglen er bevidstgørelse, for det er dér du kan gøre noget ved det.
Jeg har her lavet en oversigt over forskellige livsområder som jeg arbejder med:

Fysisk integration: 

 • Sanseintegration er organiseringen af sansning til meningsfuld anvendelse. Vi har mange sanser, vores basale sanser er: syn, hørelse, lugt, smag, berøring, kropsstilling, balance og sansning fra de indre organer. Vi har mange flere sanser end disse basale sanser. Vores fysiske sanser er forbindelsen mellem omverden og vores indre og påvirker vores adfærd og de ting vi foretrækker og som vi er gode til. Når der sker sanseintegration, sker der udvikling og læring.
 • Biokemisk integration er balance i kroppens processer og det indre miljø i kroppen. Det indre miljø i kroppen er altafgorende for udvikling og healing. Det gælder alle sygdomme. Balance i kroppens neurotransmittere og hormoner samt immunforsvar er afgørende for bade vores fysiske, mentale og emotionelle sundhed.
Integration af følelser:
 • Ubevidste til bevidste, det giver dig kontrollen, ”foretrøjen”, du kan ændre det som du er bevidst om, men ikke det som du er ubevidst om. Det er her du kan heale traumer og mønstre som ikke er gavnlige for dig.
 • Negative følelser til positive følelser. Finde og lytte til de negative følelsers budskab, så de kan anvendes konstruktivt og dermed slippes den negative oplevelse f.eks. med Bachs blomsterremedier.
Integration af tanker:
 • Mindfulness.
 • Meditation med fokus pa hjerne.
 • Kognitiv terapi.
 • Integration af det lavere selv og det højere selv – begge dele er vigtige for at integrere helheden.
Integration af hjertet:
 • Heartfulness.
 • Meditation med fokus på hjerte.
 • At leve fra hjertet med hjerte-coherens.
Integration af ånd eller spirituel sans:
 • Du er helt unik.
 • Multisensorisk perception – her er udgangspunktet din kerne som sanser mere end de fysiske sanser.
 • Udgangspunktet er din kerne, din essens.
 • Her finder du ud af det du er her for, det giver dig dyb mening og motivation til at være den bedste udgave af dig selv.
 • Du rummer inde i dig selv alt hvad du har brug for på alle plan – døren abnes inde fra. Det kan i en travl hverdag, være svært at find der ind, men når du kender vejen så kan du altid finde det.
Integration med verden omkring dig:
 • Din deltagelse i meningsfulde aktiviteter.
 • Dem du elsker, dine medmennesker, levende skabninger og naturen.
 • Bæredygtighed og ligeværdighed på alle plan.

Se min blog