top12
DeViva blev startet op i 2008 af Solveig Maria Radut.

Solveig Maria Radut


Ergoterapeut (B.Oc.T. professionsbachelor), Autoriseret af Sundhedsstyrelsen i 2002.
Heilpraktiker, RAP-godkendt af Sundhedsstyrelsen (Registreret Alternativ Behandler)
Bachterapeut, BFRP (Bach Fondation Registered Practitioner)
Healer, Certificeret Kernehealer, uddannet hos Marianne Lane

Klik her og læs CV med fokus på specialisering i sanseingegration
Klik her og læs CV med fokus på healing

Medlem af:
Ergoterapeutforeningen
Registreret i det internationale Bach center

DeViva støtter UNICEF med et fast månedligt beløb, til humanitært nødhjælpsarbejde for børn i hele verden. Klik her for at læse mere om UNICEF Støt fast

Hvad er en…

Ergoterapeut

Ergo betyder på latin: altså/derfor/således/er lig med. På græsk betyder ergo: at være virksom/aktiv. Når det forbindes med terapi, er det ud fra en rehabiliterende og forebyggende målsætning med hjælp til selvhjælpsprincippet, meningsfuld aktivitet i samarbejde med mennesker der har brug for en ergoterapeutisk intervention.
Formålet med ergoterapi er at fremme god livskvalitet gennem hverdagslivets aktiviteter. Ved hverdagslivets aktiviteter forstås gøremål, der for den enkelte er meningsfulde eller nødvendige og som relaterer sig til dagligdagen, arbejds- og fritidsliv samt involvering i samfundslivet.
I ergoterapi anvendes meningsfulde aktiviteter som middel til at fremme sundhed, forebygge samt vedligeholde og udvikle aktivitetsformåen. Ergoterapi rettes mod udvikling af personens færdigheder, graduering af aktiviteten og tilpasning af omgivelserne.
En ergoterapeut arbejder med at styrke og støtte personer med at udføre aktiviteter ved at have fokus på psykiske, fysiske og sociale ressourcer og begrænsninger.
Læs mere om ergoterapi på Ergoterapeutforeningens side ved at klikke her 

Heilpraktiker 

Heil betyder på tysk: helbrede. Direkte oversat betyder Heilpraktik: helbredelsespraksis.
Heilpraktik er naturmedicinsk behandling der stimulerer et menneskes selvhelbredende kræfter. Dette gøres gennem regulationsterapi som regulerer ubalancer med forskellige behandlingsteknikker. Disse tekniker udvælges alt afhængig af hvad der er årsagen til en ubalance og hvem det enkelte menneske er. Dermed behandles der ud fra hjælp til selvhjælpsprincippet.
En anden central del af heilpraktik er holistisk analyse, hvor der søges efter årsagen til en sygdom eller det der ønskes behandlet.
Årsagen findes gennem en grundig holistisk analyse, hvor der er fokus på din historie og fysiske undersøgelser, som eksempelvis irisanalysen. Det er vigtigt at finde årsagen for at sætte ind med den rette behandling og dermed hurtigere opnå sundhed og god livskvalitet.
Behandlingen er tilpasset hver enkelt, ikke to mennesker er ens, derfor er der brug for en individuel behandling og det opnås ved at have forskellige teknikker og kombinere dem på den mest optimale måde.Behandlingstiden er lige så individuel som behandlingen, da det afhænger meget af hvor længe symptomerne har stået på og kroppens selvhelbredende kræfter.
Læs mere om Heilpraktikeruddannelsen ved at klikke her.

Bachterapeut 

Bachs behandling foregår med Bachs blomsterremedier og blev grundlagt af den engelske læge Dr. Edward Bach. Han mente at årsagen til sygdom og ubehag skal findes i en ubalance i tanker og følelser. Bachs blomsterremedier fungerer ved at vende en negativ tanke og følelse, til at få den positive side af denne følelse frem, for derigennem at skabe sundhed og velvære. På den måde kan svære og negative situationer bruges til at finde den positive kvalitet frem.
Klik her og læs mere om Bachs blomsterremedier (materiale udgivet af Mezina)
Behandlingen foregår som en samtale, hvor der findes frem til de følelser og tanker der er brug for at få vendt til positive kvaliteter. Derefter udvælges hvilke blomsterremedier der er passende og disse blandes i en behandlingsflaske, sammensat præcis til dig.
Jeg har flere års erfaring med Bachs blomsterremedier og oplever dem som særdeles effektfulde. De har en hurtig og meget effektiv virkning på børn og kan også bruges til dyr, hvor der også ses en god effekt.
Uddannelsen til Bachterapeut foregår efter retningslinierne for den internationale Bachterapeut uddannelse. Den er opbygget af 3 trin, på trin 3 skal en skriftlig eksamen bestås og der skal laves en række opgaver der også skal bestås.
Klik her og læs om uddannelsen.

Healer

En healer laver energiarbejde der stimulerer de selvhelbredende kræfter i krop, følelser, sind og sjæl.
Den ny tids healing fungerer ved at man som healer selv er blevet healet og efterfølgende aktiveret til at kunne formidle specifikke healingstyper.
Når en specifik healing igangsættes med intention, aktiveres energien til at flyde gennem et rent sted. Energien tilpasser sig til det som modtageren har mest brug for og flyder selv derhen hvor det på det givne tidspunkt er relevant.
Jeg er uddannet hos Marianne Lane. Jeg er certificeret Kernehealer og har taget healeruddannelserne Vejen hejm, Den Indre Visdom og Den Ydre Visdom. Klik her og læs om Marianne Lanes uddannelser
Jeg er certificeret til at give healingen Soul Body Fusion. Klik her og læs om Soul Body Fusion


Mere om Solveig 

Jeg er bosat i Aalborg og har levet her stort set hele mit voksne liv.
Jeg er gift og har en dreng og en pige fra 2004 og 2006.

Jeg født og opvokset i Aarhus og er halvt normand og halvt schweizer. Derfor har jeg altid rejst meget til de smukke bjergfyldte lande. I Aarhus har jeg opholdt mig meget ved, i og på vandet.
Siden jeg var helt lille har jeg altid vidst at jeg ville hjælpe mennesker og har altid interesseret mig for kroppen, sindet og følelserne.

Naturen har altid været et fristed for mig, hvor jeg føler mig hjemme.
Jeg opholder mig gerne i naturen og er en aktiv helårsbader.
En del af min hverdag er træning af forskellig slags som gåture, løb, konditions- og styrketræning, yoga samt meditation.

Se min blog