Trivsel er at være i balance, at opleve overskud arbejdsglæde, tilfredshed og tryghed.

Trivsel er en balancegang mellem dine ressourcer og de krav der stilles i arbejdet, samt en balancegang mellem arbejde og privatliv.

Trivsel skaber overskud på individ niveau og for hele virksomheden som samlet organisation. Se mere her

Trivsel bliver skabt af mange faktorer og er et fælles anliggende på både individ, gruppe, ledelse og organisations niveau.

DeViva tilbyder konkrete løsninger som:
 • Pep-talk
 • Individelle trivsels samtaler
 • Ergonomisk rådgivning om arbejdsstillinger og indretning af arbejdspladsen
 • Motion på job
 • Behandling med massage, zoneterapi og øre akupunktur
 • Sund ernæring, der giver godt brændstof til hele dagen
 • Meditation på job
 • Mindfulness
 • Optimeret trivsel og arbejdsevne med Sensorisk Profil
 • Rådgivning om at få sygemeldte tilbage på arbejde
 • Rådgivning og tilpasning af flexjob og skånejob

Se min blog